Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

----

PREGLED

Ovom veb stranicom upravlja Marta Matilda Harper. Na celoj veb lokaciji termini „mi“, „mi“ i „naš“ odnose se na Martu Matildu Harper. Marta Matilda Harper nudi ovu veb stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ove stranice vama, korisniku, uslovljeno vašim prihvatanjem svih ovde navedenih uslova, pravila, smernica i obaveštenja.

Posetom naše veb stranice i/ ili kupovinom nečega od nas, uključeni ste u našu „Uslugu“ i pristajete da se pridržavate sledećih uslova i odredbi („Uslovi usluge“, „Uslovi“), uključujući te dodatne uslove i smernice ovde referencirano i/ili dostupno putem hiperveze. Ovi Uslovi usluge primenjuju se na sve korisnike veb lokacije, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji su pregledači, prodavci, kupci, trgovci i/ ili saradnici na sadržaju.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove usluge pre nego što pristupite ili koristite našu veb stranicu. Pristupom ili korišćenjem bilo kog dela veb lokacije, slažete se da ste obavezani ovim Uslovima usluge. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, nećete moći pristupiti veb lokaciji niti koristiti bilo koje usluge. Ako se ovi Uslovi usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove usluge.

Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju u trenutnu prodavnicu takođe podležu Uslovima usluge. Na ovoj stranici u svakomtrenutku možete pregledati najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova usluge objavljivanjem ažuriranja i/ili izmena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate ovu stranicu radi promena. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.

Naša prodavnica je smeštena na Shopifi Inc. Oni nam pružaju mrežnu platformu za e-trgovinu koja nam omogućava da vam prodajemo naše proizvode i usluge.

ODELJAK 1 - USLOVI MREŽNE MREŽE

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja usluge izjavljujete da imate najmanje punoletstvo u državi ili pokrajini prebivališta ili da ste punoletni u državi ili pokrajini prebivališta i dali ste nam saglasnost da dozvolite bilo kojoj od vaših maloletnih članova porodice da koristi ovu veb lokaciju.
Ne smete koristiti naše proizvode u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe, niti možete, korišćenjem Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).
Ne smete prenositi nikakve crve niti viruse niti bilo koji kod destruktivne prirode.
Kršenje ili kršenje bilo kojih Uslova rezultiraće trenutnim prestankom Vaših Usluga.

ODELJAK 2 - OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.
Shvatate da se vaš sadržaj (ne uključujući podatke o kreditnoj kartici) može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi prilagođavanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezivanja mreža ili uređaja. Podaci o kreditnoj kartici su uvek šifrovani tokom prenosa preko mreža.
Slažete se da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio usluge, korištenje usluge ili pristup usluzi ili bilo koji kontakt na veb stranici putem koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .
Naslovi koji se koriste u ovom sporazumu uključeni su samo radi praktičnosti i neće ograničiti ili na drugi način uticati na ove Uslove.


POGLAVLJE 3 - TOČNOST, POTPUNOST I ROKOVNOST INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovoj veb stranici nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijali na ovoj veb stranici služe samo za opšte informacije i ne treba ih oslanjati niti ih koristiti kao isključivu osnovu za donošenje odluka bez konsultovanja sa primarnim, tačnijim, potpunijim ili blagovremenijim izvorima informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovoj veb lokaciji je na vašu vlastitu odgovornost.
Ova stranica može sadržati određene istorijske podatke. Istorijski podaci nužno nisu aktuelni i služe samo kao referenca. Zadržavamo pravo izmene sadržaja ove veb lokacije u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našoj veb stranici. Slažete se da je vaša odgovornost da pratite promene na našoj veb stranici.


ODELJAK 4 - IZMENE USLUGE I CENE

Cene naših proizvoda podložne su promeni bez prethodnog obaveštenja.
Zadržavamo pravo u bilo kom trenutku da izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo koje vreme.
Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmenu, promenu cene, obustavu ili prekid usluge.

POGLAVLJE 5 - PROIZVODI ILI USLUGE (ako postoje)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži putem veb lokacije. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili zameni samo u skladu sa našom politikom vraćanja.
Potrudili smo se da što je moguće tačnije prikažemo boje i slike naših proizvoda koje se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će ekran vašeg računara bilo koje boje biti tačan.
Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografsko područje ili jurisdikciju. Ovo pravo možemo ostvariti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine bilo kojih proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez obaveštenja, po sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo bilo koji proizvod. Bilo koja ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovoj veb stranici je ništavna tamo gdje je zabranjena.
Ne garantujemo da će kvalitet proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili pribavili ispuniti vaša očekivanja, niti da će sve greške u Usluzi biti ispravljene.


POGLAVLJE 6 - TOČNOST RAČUNOVANJA I INFORMACIJE O RAČUNU

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju postavite kod nas. Možemo, prema sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine poslane sa ili ispod istog korisničkog računa, iste kreditne kartice i/ili porudžbine koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da promenimo ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e-poštu i/ili adresu za naplatu/broj telefona koji je naveden u vreme kada je narudžba izvršena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo narudžbe koje, prema našoj isključivoj proceni, izgledaju kao da su ih postavili trgovci, preprodavci ili distributeri.

Slažete se da pružite trenutne, potpune i tačne podatke o kupovini i računu za sve kupovine izvršene u našoj prodavnici. Slažete se da ćete odmah ažurirati svoj račun i druge podatke, uključujući vašu adresu e -pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli dovršiti vaše transakcije i kontaktirati vas po potrebi.

Za više detalja, molimo vas da pogledate našu Politiku povrata.


POGLAVLJE 7 - DODATNI ALATI

Možemo vam omogućiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo kontrolu ili ulaz.
Prihvatate i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „takvi kakvi jesu“ i „dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvih odobrenja. Nećemo snositi nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionalnih alata trećih strana.
Svako vaše korišćenje opcionalnih alata koji se nude putem ove veb stranice potpuno je na vašu vlastitu odgovornost i diskreciju, pa se morate pobrinuti da ste upoznati i odobrite uslove pod kojima relevantni dobavljači pružaju usluge.
U budućnosti možemo takođe nuditi nove usluge i/ili funkcije putem veb lokacije (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili usluge takođe će biti predmet ovih Uslova usluge.


ODELJAK 8 - VEZE TREĆIH LICA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati materijale trećih strana.
Veze trećih strana na ovoj veb stranici mogu vas uputiti na veb lokacije trećih strana koje nisu povezane sa nama. Ne snosimo odgovornost za ispitivanje ili ocenjivanje sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost niti odgovornost za bilo koji materijal ili veb lokaciju trećih strana, niti za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.
Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu nastalu kupovinom ili upotrebom robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo kojih drugih transakcija izvršenih u vezi sa bilo kojim veb sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte smernice i praksu trećih strana i uverite se da ih razumete pre nego što izvršite bilo koju transakciju. Žalbe, potraživanja, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba uputiti trećoj strani.


POGLAVLJE 9 - KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGE PODNESCI

Ako na naš zahtev pošaljete određene posebne podneske (na primer prijave na konkurs) ili bez našeg zahteva pošaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo na mreži, e -poštom, poštom ili na neki drugi način (zajedno „komentari“), slažete se da možemo, u bilo koje vreme, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti u bilo kom mediju bilo koje komentare koje nam prosledite. Mi nismo i nećemo biti u obavezi (1) da čuvamo bilo kakve komentare u tajnosti; (2) da plati kompenzaciju za sve komentare; ili (3) da odgovori na sve komentare.
Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo, uređujemo ili uklanjamo sadržaj za koji prema sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, opscen ili na drugi način sporan ili krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove usluge .
Slažete se da vaši komentari neće povrijediti nijedno pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Takođe se slažete da vaši komentari neće sadržavati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili opsceni materijal, niti sadržati bilo koji računarski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao uticati na rad Usluge ili bilo koje povezane veb stranice. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi, ili na drugi način da zavarate nas ili treće strane u pogledu porekla komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za komentare koje ste postavili vi ili bilo koja treća strana.

POGLAVLJE 10 - LIČNE INFORMACIJE

Vaše podnošenje ličnih podataka putem prodavnice uređeno je našom Politikom privatnosti. Da biste pogledali našu Politiku privatnosti.

ODELJAK 11 - GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno se na našoj veb stranici ili u usluzi mogu pojaviti informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koje se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme prevoza i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste, kao i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako su bilo koje informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačne u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .
Ne preuzimamo obavezu da ažuriramo, menjamo ili pojašnjavamo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u skladu sa zakonom. Ne sme se uzeti u obzir nikakav određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji da bi ukazao na to da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.


POGLAVLJE 12 - ZABRANJENA KORIŠTENJA

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima usluge, zabranjeno vam je da koristite veb lokaciju ili njen sadržaj: (a) u bilo koje nezakonite svrhe; (b) da nagovaraju druge da izvrše ili učestvuju u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) da krše sve međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da krši ili krši naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) uznemiravati, zlostavljati, vređati, nanositi štetu, klevetati, klevetati, omalovažavati, zastrašivati ili diskriminisati na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da dostavi lažne ili obmanjujuće informacije; (g) za postavljanje ili prenošenje virusa ili bilo koje druge vrste zlonamernog koda koji će se ili može koristiti na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije, druge veb lokacije ili Interneta; (h) prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) da šalje neželjenu poštu, phish, pharm, pretekst, pauk, puzi ili grebe; (j) u bilo kakve opscene ili nemoralne svrhe; ili (k) da ometa ili zaobilazi bezbednosne funkcije Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije, druge veb lokacije ili Internet. Zadržavamo pravo da prekinemo vašu upotrebu Usluge ili bilo koje povezane veb lokacije zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.


POGLAVLJE 13 - ODRICANJE OD GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, ne predstavljamo niti garantujemo da će vaša upotreba naše usluge biti bez prekida, pravovremena, sigurna ili bez grešaka.
Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti upotrebom usluge biti tačni ili pouzdani.
Slažete se da s vremena na vreme možemo ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja.
Izričito se slažete da ste na vlastitu odgovornost ako koristite ili ne možete koristiti uslugu. Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge (osim kako smo izričito naveli) pružaju se „takvi kakvi jesu“ i „kako su dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvih predstavljanja, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo ekspresnih ili podrazumevaju, uključujući sve podrazumevane garancije ili uslove prodajnosti, kvaliteta prodaje, podobnosti za određenu namenu, trajnosti, vlasništva i nekršenja.
Ni u kom slučaju Marta Matilda Harper, naši direktori, službenici, zaposleni, podružnice, agenti, izvođači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licence neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koju direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznenu, posebnu , ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu uštedu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo kakvu sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru, deliktu (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na drugi način iz vašeg korišćenja bilo koje usluge ili bilo kog proizvoda nabavljenog putem usluge, ili zbog bilo kog drugog zahteva povezanog na bilo koji način sa vašim korišćenjem usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali bez ograničenja, sve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo koji gubitak ili oštećenje bilo koje vrste nastalo kao rezultat korištenja usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenesenog ili na drugi način dostupnog putem usluge, čak i ako se upozori na njihovu mogućnost. Budući da neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili jurisdikcijama naša odgovornost će biti ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.


POGLAVLJE 14 - NAKNADA

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati bezopasnu Martu Matildu Harper i naše roditelje, podružnice, podružnice, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, davaoce licence, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bezopasne po bilo kom zahtevu ili zahtevu, uključujući razumne advokatske honorare, koje zarađuje bilo koja treća strana zbog ili proizašlog iz vašeg kršenja ovih Uslova usluge ili dokumenata koje sadrže referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava trećeg lica.

POGLAVLJE 15 - TEŠKA SPOSOBNOST

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Uslova usluge utvrdi da je nezakonita, ništava ili neprovediva, takva odredba će ipak biti izvršna u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, a smatra se da je neprovedivi deo odvojen od ovih Uslova Službe, takvo utvrđivanje neće uticati na valjanost i izvršnost bilo kojih drugih odredbi.

POGLAVLJE 16 - PRESTANAK

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida opstaju po raskidu ovog ugovora u sve svrhe.
Ovi Uslovi usluge su na snazi osim ako i dok ih ne ukinete vi ili mi. U bilo kom trenutku možete da raskinete ove Uslove korišćenja tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite našu veb lokaciju.
Ako prema našoj isključivoj proceni ne uspete ili posumnjamo da niste ispoštovali bilo koji uslov ili odredbu ovih Uslova usluge, takođe možemo otkazati ovaj ugovor u bilo koje vreme bez obaveštenja, a vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili shodno tome može vam odbiti pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

POGLAVLJE 17 - CELOKUPNI UGOVOR

Neuspeh u izvršavanju ili sprovođenju bilo kog prava ili odredbe ovih Uslova usluge neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.
Ovi Uslovi usluge i sve politike ili operativna pravila koja smo objavili na ovoj veb stranici ili u vezi sa Uslugom predstavljaju celokupan sporazum i razumevanje između vas i nas i uređuju vašu upotrebu Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene ugovore, komunikacije i predloge , bilo usmene ili pisane, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve prethodne verzije Uslova usluge).
Sve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova usluge neće se tumačiti protiv strane koja je sastavila nacrt.


POGLAVLJE 18 - MERODAVNO PRAVO

Ovi Uslovi usluge i svi odvojeni ugovori kojima vam pružamo Usluge će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Blagoja Parovića 15 Beograd RS 11030.

POGLAVLJE 19 - PROMENE USLOVA USLUGE

Na ovoj stranici u svakom trenutku možete pregledati najnoviju verziju Uslova usluge.
Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, menjamo ili zamenjujemo bilo koji deo ovih Uslova usluge objavljivanjem ažuriranja i izmena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da povremeno proveravate našu veb stranicu radi promena. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih izmena ovih Uslova usluge predstavlja prihvatanje tih promena.

POGLAVLJE 20 - KONTAKT INFORMACIJE

Pitanja o Uslovima usluge treba da nam se pošalju na info@martamatildaharper.com

----